Jeg, advokat Ola Kjær, kan bistå ditt eierseksjonssameie / borettslag / boligaksjeselskap som styreleder.

Først litt om meg selv. Jeg er advokat og har arbeidet med boligrett overfor eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper i mange år. Jeg har hatt en rekke juridiske oppdrag for slike selskaper. Videre er jeg og har vært styreleder / styremedlem i en rekke boligselskaper. Ytterligere er jeg også forvalter for noen boligselskaper. I tillegg har jeg vært juridisk rådgiver for en stor forvalter for boligselskaper. Jeg kjenner således de fleste forhold for boligselskaper. Jeg kommer opprinnelig fra Dalan advokatfirma DA hvor jeg var advokat og partner i en rekke år. Dalan advokatfirma DA er spesielt kjent for å arbeide med alle fasetter av fast eiendoms rettsforhold, herunder boligrett.

Jeg er for det enkelte boligselskap opptatt av å finne hva som er viktigst og best for boligselskapet, herunder å skape gode boforhold og at eiendommen ivaretas. For de fleste er leilighetene de eier noe av det mest verdifulle de har.

Som styreleder vil jeg se det som viktig at jeg konsentrerer meg om de store linjer og forhold for
boligselskapet, samt det formelle og at det delegeres oppgaver til de andre styremedlemmene.

Det er viktig at styret fungerer godt og jeg foreslår derfor et møte, gjerne over telefon, med styrets medlemmer hvor de kan redegjøre for hva de trenger. Jeg er opptatt av og kan redegjøre for hva jeg ser som viktig og hvordan jeg kan foreslå arbeidet utført og fordelt blant styrets medlemmer. Det viktige er å finne løsninger som er gode for boligselskapet.

Før møtet ville det være fint om jeg kan få oversendt boligselskapets vedtekter og husordensregler samt innkallingen til siste ordinære sameiermøte og protokollen fra dette. Ved gjennomgang av disse dokumentene kan jeg få en oversikt over boligselskapet.

Jeg kan gi et tilbud basert på antall timer boligselskapet regner med vil medgå. Jeg har tegnet styreansvarsforsikring.

Referanser kan oversendes.

Du treffer meg på telefon 95 15 19 57 eller per e-post til ok@advokatenes.no.