Jeg kan gi et tilbud basert på antall timer boligselskapet regner med vil medgå.

Jeg har tegnet styreansvarsforsikring.